Ontslag Domme aanleg

Uw werkgever in Domme aanleg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Domme aanleg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Domme aanleg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Domme aanleg. Uw werkgever in Domme aanleg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Domme aanleg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Domme aanleg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Domme aanleg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Domme aanleg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Domme aanleg of met bevallingsverlof bent in Domme aanleg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Domme aanleg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Domme aanleg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Domme aanleg
 • Als u in Domme aanleg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Domme aanleg wilt opnemen;
 • Omdat u in Domme aanleg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Domme aanleg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Domme aanleg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Domme aanleg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Domme aanleg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Domme aanleg. Uitzonderingen in Domme aanleg;
 • Als uw werkgever in Domme aanleg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Domme aanleg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Domme aanleg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Domme aanleg niet geschikt voor uw werk in Domme aanleg of
 • u functioneert niet voldoende in Domme aanleg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Domme aanleg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Domme aanleg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Domme aanleg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Domme aanleg verblijft, dan mag uw werkgever in Domme aanleg u eveneens wel ontslaan.