Ontslag Domburg

Uw werkgever in Domburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Domburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Domburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Domburg. Uw werkgever in Domburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Domburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Domburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Domburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Domburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Domburg of met bevallingsverlof bent in Domburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Domburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Domburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Domburg
 • Als u in Domburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Domburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Domburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Domburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Domburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Domburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Domburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Domburg. Uitzonderingen in Domburg;
 • Als uw werkgever in Domburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Domburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Domburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Domburg niet geschikt voor uw werk in Domburg of
 • u functioneert niet voldoende in Domburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Domburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Domburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Domburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Domburg verblijft, dan mag uw werkgever in Domburg u eveneens wel ontslaan.