Ontslag Doldersum

Uw werkgever in Doldersum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Doldersum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Doldersum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Doldersum. Uw werkgever in Doldersum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Doldersum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Doldersum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Doldersum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Doldersum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Doldersum of met bevallingsverlof bent in Doldersum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Doldersum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Doldersum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Doldersum
 • Als u in Doldersum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Doldersum wilt opnemen;
 • Omdat u in Doldersum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Doldersum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Doldersum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Doldersum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Doldersum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Doldersum. Uitzonderingen in Doldersum;
 • Als uw werkgever in Doldersum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Doldersum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Doldersum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Doldersum niet geschikt voor uw werk in Doldersum of
 • u functioneert niet voldoende in Doldersum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Doldersum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Doldersum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Doldersum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Doldersum verblijft, dan mag uw werkgever in Doldersum u eveneens wel ontslaan.