Ontslag Dolberg

Uw werkgever in Dolberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dolberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dolberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dolberg. Uw werkgever in Dolberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dolberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dolberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dolberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dolberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dolberg of met bevallingsverlof bent in Dolberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dolberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dolberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dolberg
 • Als u in Dolberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dolberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Dolberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dolberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dolberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dolberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dolberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dolberg. Uitzonderingen in Dolberg;
 • Als uw werkgever in Dolberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dolberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dolberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dolberg niet geschikt voor uw werk in Dolberg of
 • u functioneert niet voldoende in Dolberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dolberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dolberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dolberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dolberg verblijft, dan mag uw werkgever in Dolberg u eveneens wel ontslaan.