Ontslag Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen

Uw werkgever in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen. Uw werkgever in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen of met bevallingsverlof bent in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen
 • Als u in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen wilt opnemen;
 • Omdat u in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen. Uitzonderingen in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen;
 • Als uw werkgever in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen niet geschikt voor uw werk in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen of
 • u functioneert niet voldoende in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen verblijft, dan mag uw werkgever in Dokkumer nieuwe zijlen /dokkumer nije silen u eveneens wel ontslaan.