Ontslag Dokkum

Uw werkgever in Dokkum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dokkum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dokkum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dokkum. Uw werkgever in Dokkum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dokkum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dokkum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dokkum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dokkum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dokkum of met bevallingsverlof bent in Dokkum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dokkum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dokkum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dokkum
 • Als u in Dokkum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dokkum wilt opnemen;
 • Omdat u in Dokkum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dokkum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dokkum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dokkum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dokkum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dokkum. Uitzonderingen in Dokkum;
 • Als uw werkgever in Dokkum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dokkum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dokkum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dokkum niet geschikt voor uw werk in Dokkum of
 • u functioneert niet voldoende in Dokkum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dokkum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dokkum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dokkum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dokkum verblijft, dan mag uw werkgever in Dokkum u eveneens wel ontslaan.