Ontslag Doijum /doaium

Uw werkgever in Doijum /doaium mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Doijum /doaium zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Doijum /doaium

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Doijum /doaium. Uw werkgever in Doijum /doaium mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Doijum /doaium arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Doijum /doaium niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Doijum /doaium te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Doijum /doaium u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Doijum /doaium of met bevallingsverlof bent in Doijum /doaium.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Doijum /doaium kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Doijum /doaium die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Doijum /doaium
 • Als u in Doijum /doaium lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Doijum /doaium wilt opnemen;
 • Omdat u in Doijum /doaium lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Doijum /doaium lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Doijum /doaium wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Doijum /doaium op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Doijum /doaium

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Doijum /doaium. Uitzonderingen in Doijum /doaium;
 • Als uw werkgever in Doijum /doaium bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Doijum /doaium aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Doijum /doaium gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Doijum /doaium niet geschikt voor uw werk in Doijum /doaium of
 • u functioneert niet voldoende in Doijum /doaium.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Doijum /doaium

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Doijum /doaium niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Doijum /doaium of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Doijum /doaium verblijft, dan mag uw werkgever in Doijum /doaium u eveneens wel ontslaan.