Ontslag Doezum

Uw werkgever in Doezum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Doezum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Doezum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Doezum. Uw werkgever in Doezum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Doezum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Doezum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Doezum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Doezum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Doezum of met bevallingsverlof bent in Doezum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Doezum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Doezum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Doezum
 • Als u in Doezum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Doezum wilt opnemen;
 • Omdat u in Doezum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Doezum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Doezum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Doezum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Doezum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Doezum. Uitzonderingen in Doezum;
 • Als uw werkgever in Doezum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Doezum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Doezum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Doezum niet geschikt voor uw werk in Doezum of
 • u functioneert niet voldoende in Doezum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Doezum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Doezum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Doezum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Doezum verblijft, dan mag uw werkgever in Doezum u eveneens wel ontslaan.