Ontslag Doeveren

Uw werkgever in Doeveren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Doeveren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Doeveren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Doeveren. Uw werkgever in Doeveren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Doeveren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Doeveren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Doeveren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Doeveren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Doeveren of met bevallingsverlof bent in Doeveren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Doeveren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Doeveren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Doeveren
 • Als u in Doeveren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Doeveren wilt opnemen;
 • Omdat u in Doeveren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Doeveren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Doeveren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Doeveren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Doeveren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Doeveren. Uitzonderingen in Doeveren;
 • Als uw werkgever in Doeveren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Doeveren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Doeveren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Doeveren niet geschikt voor uw werk in Doeveren of
 • u functioneert niet voldoende in Doeveren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Doeveren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Doeveren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Doeveren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Doeveren verblijft, dan mag uw werkgever in Doeveren u eveneens wel ontslaan.