Ontslag Doetinchem

Uw werkgever in Doetinchem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Doetinchem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Doetinchem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Doetinchem. Uw werkgever in Doetinchem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Doetinchem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Doetinchem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Doetinchem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Doetinchem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Doetinchem of met bevallingsverlof bent in Doetinchem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Doetinchem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Doetinchem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Doetinchem
 • Als u in Doetinchem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Doetinchem wilt opnemen;
 • Omdat u in Doetinchem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Doetinchem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Doetinchem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Doetinchem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Doetinchem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Doetinchem. Uitzonderingen in Doetinchem;
 • Als uw werkgever in Doetinchem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Doetinchem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Doetinchem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Doetinchem niet geschikt voor uw werk in Doetinchem of
 • u functioneert niet voldoende in Doetinchem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Doetinchem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Doetinchem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Doetinchem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Doetinchem verblijft, dan mag uw werkgever in Doetinchem u eveneens wel ontslaan.