Ontslag Doesburgerbuurt

Uw werkgever in Doesburgerbuurt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Doesburgerbuurt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Doesburgerbuurt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Doesburgerbuurt. Uw werkgever in Doesburgerbuurt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Doesburgerbuurt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Doesburgerbuurt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Doesburgerbuurt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Doesburgerbuurt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Doesburgerbuurt of met bevallingsverlof bent in Doesburgerbuurt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Doesburgerbuurt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Doesburgerbuurt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Doesburgerbuurt
 • Als u in Doesburgerbuurt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Doesburgerbuurt wilt opnemen;
 • Omdat u in Doesburgerbuurt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Doesburgerbuurt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Doesburgerbuurt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Doesburgerbuurt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Doesburgerbuurt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Doesburgerbuurt. Uitzonderingen in Doesburgerbuurt;
 • Als uw werkgever in Doesburgerbuurt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Doesburgerbuurt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Doesburgerbuurt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Doesburgerbuurt niet geschikt voor uw werk in Doesburgerbuurt of
 • u functioneert niet voldoende in Doesburgerbuurt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Doesburgerbuurt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Doesburgerbuurt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Doesburgerbuurt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Doesburgerbuurt verblijft, dan mag uw werkgever in Doesburgerbuurt u eveneens wel ontslaan.