Ontslag Doesburg

Uw werkgever in Doesburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Doesburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Doesburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Doesburg. Uw werkgever in Doesburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Doesburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Doesburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Doesburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Doesburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Doesburg of met bevallingsverlof bent in Doesburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Doesburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Doesburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Doesburg
 • Als u in Doesburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Doesburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Doesburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Doesburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Doesburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Doesburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Doesburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Doesburg. Uitzonderingen in Doesburg;
 • Als uw werkgever in Doesburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Doesburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Doesburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Doesburg niet geschikt voor uw werk in Doesburg of
 • u functioneert niet voldoende in Doesburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Doesburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Doesburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Doesburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Doesburg verblijft, dan mag uw werkgever in Doesburg u eveneens wel ontslaan.