Ontslag Doenrade

Uw werkgever in Doenrade mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Doenrade zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Doenrade

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Doenrade. Uw werkgever in Doenrade mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Doenrade arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Doenrade niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Doenrade te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Doenrade u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Doenrade of met bevallingsverlof bent in Doenrade.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Doenrade kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Doenrade die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Doenrade
 • Als u in Doenrade lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Doenrade wilt opnemen;
 • Omdat u in Doenrade lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Doenrade lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Doenrade wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Doenrade op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Doenrade

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Doenrade. Uitzonderingen in Doenrade;
 • Als uw werkgever in Doenrade bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Doenrade aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Doenrade gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Doenrade niet geschikt voor uw werk in Doenrade of
 • u functioneert niet voldoende in Doenrade.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Doenrade

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Doenrade niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Doenrade of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Doenrade verblijft, dan mag uw werkgever in Doenrade u eveneens wel ontslaan.