Ontslag Dodewaard

Uw werkgever in Dodewaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dodewaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dodewaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dodewaard. Uw werkgever in Dodewaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dodewaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dodewaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dodewaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dodewaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dodewaard of met bevallingsverlof bent in Dodewaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dodewaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dodewaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dodewaard
 • Als u in Dodewaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dodewaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Dodewaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dodewaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dodewaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dodewaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dodewaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dodewaard. Uitzonderingen in Dodewaard;
 • Als uw werkgever in Dodewaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dodewaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dodewaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dodewaard niet geschikt voor uw werk in Dodewaard of
 • u functioneert niet voldoende in Dodewaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dodewaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dodewaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dodewaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dodewaard verblijft, dan mag uw werkgever in Dodewaard u eveneens wel ontslaan.