Ontslag Diunt

Uw werkgever in Diunt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Diunt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Diunt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Diunt. Uw werkgever in Diunt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Diunt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Diunt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Diunt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Diunt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Diunt of met bevallingsverlof bent in Diunt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Diunt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Diunt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Diunt
 • Als u in Diunt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Diunt wilt opnemen;
 • Omdat u in Diunt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Diunt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Diunt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Diunt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Diunt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Diunt. Uitzonderingen in Diunt;
 • Als uw werkgever in Diunt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Diunt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Diunt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Diunt niet geschikt voor uw werk in Diunt of
 • u functioneert niet voldoende in Diunt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Diunt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Diunt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Diunt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Diunt verblijft, dan mag uw werkgever in Diunt u eveneens wel ontslaan.