Ontslag Distelberg

Uw werkgever in Distelberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Distelberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Distelberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Distelberg. Uw werkgever in Distelberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Distelberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Distelberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Distelberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Distelberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Distelberg of met bevallingsverlof bent in Distelberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Distelberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Distelberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Distelberg
 • Als u in Distelberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Distelberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Distelberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Distelberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Distelberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Distelberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Distelberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Distelberg. Uitzonderingen in Distelberg;
 • Als uw werkgever in Distelberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Distelberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Distelberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Distelberg niet geschikt voor uw werk in Distelberg of
 • u functioneert niet voldoende in Distelberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Distelberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Distelberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Distelberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Distelberg verblijft, dan mag uw werkgever in Distelberg u eveneens wel ontslaan.