Ontslag Dishoek

Uw werkgever in Dishoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dishoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dishoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dishoek. Uw werkgever in Dishoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dishoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dishoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dishoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dishoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dishoek of met bevallingsverlof bent in Dishoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dishoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dishoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dishoek
 • Als u in Dishoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dishoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Dishoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dishoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dishoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dishoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dishoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dishoek. Uitzonderingen in Dishoek;
 • Als uw werkgever in Dishoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dishoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dishoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dishoek niet geschikt voor uw werk in Dishoek of
 • u functioneert niet voldoende in Dishoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dishoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dishoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dishoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dishoek verblijft, dan mag uw werkgever in Dishoek u eveneens wel ontslaan.