Ontslag Dirksland

Uw werkgever in Dirksland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dirksland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dirksland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dirksland. Uw werkgever in Dirksland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dirksland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dirksland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dirksland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dirksland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dirksland of met bevallingsverlof bent in Dirksland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dirksland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dirksland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dirksland
 • Als u in Dirksland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dirksland wilt opnemen;
 • Omdat u in Dirksland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dirksland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dirksland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dirksland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dirksland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dirksland. Uitzonderingen in Dirksland;
 • Als uw werkgever in Dirksland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dirksland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dirksland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dirksland niet geschikt voor uw werk in Dirksland of
 • u functioneert niet voldoende in Dirksland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dirksland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dirksland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dirksland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dirksland verblijft, dan mag uw werkgever in Dirksland u eveneens wel ontslaan.