Ontslag Dirkshorn

Uw werkgever in Dirkshorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dirkshorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dirkshorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dirkshorn. Uw werkgever in Dirkshorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dirkshorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dirkshorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dirkshorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dirkshorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dirkshorn of met bevallingsverlof bent in Dirkshorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dirkshorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dirkshorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dirkshorn
 • Als u in Dirkshorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dirkshorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Dirkshorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dirkshorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dirkshorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dirkshorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dirkshorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dirkshorn. Uitzonderingen in Dirkshorn;
 • Als uw werkgever in Dirkshorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dirkshorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dirkshorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dirkshorn niet geschikt voor uw werk in Dirkshorn of
 • u functioneert niet voldoende in Dirkshorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dirkshorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dirkshorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dirkshorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dirkshorn verblijft, dan mag uw werkgever in Dirkshorn u eveneens wel ontslaan.