Ontslag Diphoorn

Uw werkgever in Diphoorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Diphoorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Diphoorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Diphoorn. Uw werkgever in Diphoorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Diphoorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Diphoorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Diphoorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Diphoorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Diphoorn of met bevallingsverlof bent in Diphoorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Diphoorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Diphoorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Diphoorn
 • Als u in Diphoorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Diphoorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Diphoorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Diphoorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Diphoorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Diphoorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Diphoorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Diphoorn. Uitzonderingen in Diphoorn;
 • Als uw werkgever in Diphoorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Diphoorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Diphoorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Diphoorn niet geschikt voor uw werk in Diphoorn of
 • u functioneert niet voldoende in Diphoorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Diphoorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Diphoorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Diphoorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Diphoorn verblijft, dan mag uw werkgever in Diphoorn u eveneens wel ontslaan.