Ontslag Dinxperlo

Uw werkgever in Dinxperlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dinxperlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dinxperlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dinxperlo. Uw werkgever in Dinxperlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dinxperlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dinxperlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dinxperlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dinxperlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dinxperlo of met bevallingsverlof bent in Dinxperlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dinxperlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dinxperlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dinxperlo
 • Als u in Dinxperlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dinxperlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Dinxperlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dinxperlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dinxperlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dinxperlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dinxperlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dinxperlo. Uitzonderingen in Dinxperlo;
 • Als uw werkgever in Dinxperlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dinxperlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dinxperlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dinxperlo niet geschikt voor uw werk in Dinxperlo of
 • u functioneert niet voldoende in Dinxperlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dinxperlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dinxperlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dinxperlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dinxperlo verblijft, dan mag uw werkgever in Dinxperlo u eveneens wel ontslaan.