Ontslag Dintherse hoek

Uw werkgever in Dintherse hoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dintherse hoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dintherse hoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dintherse hoek. Uw werkgever in Dintherse hoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dintherse hoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dintherse hoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dintherse hoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dintherse hoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dintherse hoek of met bevallingsverlof bent in Dintherse hoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dintherse hoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dintherse hoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dintherse hoek
 • Als u in Dintherse hoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dintherse hoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Dintherse hoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dintherse hoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dintherse hoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dintherse hoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dintherse hoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dintherse hoek. Uitzonderingen in Dintherse hoek;
 • Als uw werkgever in Dintherse hoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dintherse hoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dintherse hoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dintherse hoek niet geschikt voor uw werk in Dintherse hoek of
 • u functioneert niet voldoende in Dintherse hoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dintherse hoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dintherse hoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dintherse hoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dintherse hoek verblijft, dan mag uw werkgever in Dintherse hoek u eveneens wel ontslaan.