Ontslag Dinther

Uw werkgever in Dinther mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dinther zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dinther

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dinther. Uw werkgever in Dinther mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dinther arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dinther niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dinther te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dinther u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dinther of met bevallingsverlof bent in Dinther.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dinther kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dinther die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dinther
 • Als u in Dinther lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dinther wilt opnemen;
 • Omdat u in Dinther lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dinther lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dinther wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dinther op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dinther

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dinther. Uitzonderingen in Dinther;
 • Als uw werkgever in Dinther bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dinther aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dinther gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dinther niet geschikt voor uw werk in Dinther of
 • u functioneert niet voldoende in Dinther.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dinther

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dinther niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dinther of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dinther verblijft, dan mag uw werkgever in Dinther u eveneens wel ontslaan.