Ontslag Dintelsas

Uw werkgever in Dintelsas mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dintelsas zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dintelsas

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dintelsas. Uw werkgever in Dintelsas mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dintelsas arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dintelsas niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dintelsas te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dintelsas u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dintelsas of met bevallingsverlof bent in Dintelsas.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dintelsas kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dintelsas die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dintelsas
 • Als u in Dintelsas lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dintelsas wilt opnemen;
 • Omdat u in Dintelsas lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dintelsas lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dintelsas wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dintelsas op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dintelsas

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dintelsas. Uitzonderingen in Dintelsas;
 • Als uw werkgever in Dintelsas bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dintelsas aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dintelsas gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dintelsas niet geschikt voor uw werk in Dintelsas of
 • u functioneert niet voldoende in Dintelsas.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dintelsas

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dintelsas niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dintelsas of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dintelsas verblijft, dan mag uw werkgever in Dintelsas u eveneens wel ontslaan.