Ontslag Dinteloord

Uw werkgever in Dinteloord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dinteloord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dinteloord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dinteloord. Uw werkgever in Dinteloord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dinteloord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dinteloord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dinteloord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dinteloord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dinteloord of met bevallingsverlof bent in Dinteloord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dinteloord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dinteloord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dinteloord
 • Als u in Dinteloord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dinteloord wilt opnemen;
 • Omdat u in Dinteloord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dinteloord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dinteloord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dinteloord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dinteloord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dinteloord. Uitzonderingen in Dinteloord;
 • Als uw werkgever in Dinteloord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dinteloord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dinteloord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dinteloord niet geschikt voor uw werk in Dinteloord of
 • u functioneert niet voldoende in Dinteloord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dinteloord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dinteloord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dinteloord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dinteloord verblijft, dan mag uw werkgever in Dinteloord u eveneens wel ontslaan.