Ontslag Dikbroeken

Uw werkgever in Dikbroeken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dikbroeken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dikbroeken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dikbroeken. Uw werkgever in Dikbroeken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dikbroeken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dikbroeken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dikbroeken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dikbroeken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dikbroeken of met bevallingsverlof bent in Dikbroeken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dikbroeken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dikbroeken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dikbroeken
 • Als u in Dikbroeken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dikbroeken wilt opnemen;
 • Omdat u in Dikbroeken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dikbroeken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dikbroeken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dikbroeken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dikbroeken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dikbroeken. Uitzonderingen in Dikbroeken;
 • Als uw werkgever in Dikbroeken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dikbroeken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dikbroeken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dikbroeken niet geschikt voor uw werk in Dikbroeken of
 • u functioneert niet voldoende in Dikbroeken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dikbroeken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dikbroeken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dikbroeken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dikbroeken verblijft, dan mag uw werkgever in Dikbroeken u eveneens wel ontslaan.