Ontslag Dijkwel

Uw werkgever in Dijkwel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dijkwel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dijkwel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dijkwel. Uw werkgever in Dijkwel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dijkwel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dijkwel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dijkwel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dijkwel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dijkwel of met bevallingsverlof bent in Dijkwel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dijkwel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dijkwel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dijkwel
 • Als u in Dijkwel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dijkwel wilt opnemen;
 • Omdat u in Dijkwel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dijkwel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dijkwel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dijkwel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dijkwel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dijkwel. Uitzonderingen in Dijkwel;
 • Als uw werkgever in Dijkwel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dijkwel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dijkwel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dijkwel niet geschikt voor uw werk in Dijkwel of
 • u functioneert niet voldoende in Dijkwel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dijkwel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dijkwel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dijkwel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dijkwel verblijft, dan mag uw werkgever in Dijkwel u eveneens wel ontslaan.