Ontslag Dijksterburen /dyksterbuorren

Uw werkgever in Dijksterburen /dyksterbuorren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dijksterburen /dyksterbuorren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dijksterburen /dyksterbuorren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dijksterburen /dyksterbuorren. Uw werkgever in Dijksterburen /dyksterbuorren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dijksterburen /dyksterbuorren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dijksterburen /dyksterbuorren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dijksterburen /dyksterbuorren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dijksterburen /dyksterbuorren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dijksterburen /dyksterbuorren of met bevallingsverlof bent in Dijksterburen /dyksterbuorren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dijksterburen /dyksterbuorren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dijksterburen /dyksterbuorren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dijksterburen /dyksterbuorren
 • Als u in Dijksterburen /dyksterbuorren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dijksterburen /dyksterbuorren wilt opnemen;
 • Omdat u in Dijksterburen /dyksterbuorren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dijksterburen /dyksterbuorren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dijksterburen /dyksterbuorren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dijksterburen /dyksterbuorren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dijksterburen /dyksterbuorren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dijksterburen /dyksterbuorren. Uitzonderingen in Dijksterburen /dyksterbuorren;
 • Als uw werkgever in Dijksterburen /dyksterbuorren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dijksterburen /dyksterbuorren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dijksterburen /dyksterbuorren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dijksterburen /dyksterbuorren niet geschikt voor uw werk in Dijksterburen /dyksterbuorren of
 • u functioneert niet voldoende in Dijksterburen /dyksterbuorren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dijksterburen /dyksterbuorren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dijksterburen /dyksterbuorren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dijksterburen /dyksterbuorren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dijksterburen /dyksterbuorren verblijft, dan mag uw werkgever in Dijksterburen /dyksterbuorren u eveneens wel ontslaan.