Ontslag Dijkshorne /dykshoarne

Uw werkgever in Dijkshorne /dykshoarne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dijkshorne /dykshoarne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dijkshorne /dykshoarne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dijkshorne /dykshoarne. Uw werkgever in Dijkshorne /dykshoarne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dijkshorne /dykshoarne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dijkshorne /dykshoarne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dijkshorne /dykshoarne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dijkshorne /dykshoarne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dijkshorne /dykshoarne of met bevallingsverlof bent in Dijkshorne /dykshoarne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dijkshorne /dykshoarne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dijkshorne /dykshoarne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dijkshorne /dykshoarne
 • Als u in Dijkshorne /dykshoarne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dijkshorne /dykshoarne wilt opnemen;
 • Omdat u in Dijkshorne /dykshoarne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dijkshorne /dykshoarne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dijkshorne /dykshoarne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dijkshorne /dykshoarne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dijkshorne /dykshoarne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dijkshorne /dykshoarne. Uitzonderingen in Dijkshorne /dykshoarne;
 • Als uw werkgever in Dijkshorne /dykshoarne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dijkshorne /dykshoarne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dijkshorne /dykshoarne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dijkshorne /dykshoarne niet geschikt voor uw werk in Dijkshorne /dykshoarne of
 • u functioneert niet voldoende in Dijkshorne /dykshoarne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dijkshorne /dykshoarne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dijkshorne /dykshoarne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dijkshorne /dykshoarne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dijkshorne /dykshoarne verblijft, dan mag uw werkgever in Dijkshorne /dykshoarne u eveneens wel ontslaan.