Ontslag Dijkhuizen

Uw werkgever in Dijkhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dijkhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dijkhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dijkhuizen. Uw werkgever in Dijkhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dijkhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dijkhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dijkhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dijkhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dijkhuizen of met bevallingsverlof bent in Dijkhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dijkhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dijkhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dijkhuizen
 • Als u in Dijkhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dijkhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Dijkhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dijkhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dijkhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dijkhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dijkhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dijkhuizen. Uitzonderingen in Dijkhuizen;
 • Als uw werkgever in Dijkhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dijkhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dijkhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dijkhuizen niet geschikt voor uw werk in Dijkhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Dijkhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dijkhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dijkhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dijkhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dijkhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Dijkhuizen u eveneens wel ontslaan.