Ontslag Dijkhuisjes

Uw werkgever in Dijkhuisjes mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dijkhuisjes zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dijkhuisjes

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dijkhuisjes. Uw werkgever in Dijkhuisjes mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dijkhuisjes arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dijkhuisjes niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dijkhuisjes te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dijkhuisjes u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dijkhuisjes of met bevallingsverlof bent in Dijkhuisjes.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dijkhuisjes kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dijkhuisjes die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dijkhuisjes
 • Als u in Dijkhuisjes lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dijkhuisjes wilt opnemen;
 • Omdat u in Dijkhuisjes lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dijkhuisjes lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dijkhuisjes wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dijkhuisjes op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dijkhuisjes

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dijkhuisjes. Uitzonderingen in Dijkhuisjes;
 • Als uw werkgever in Dijkhuisjes bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dijkhuisjes aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dijkhuisjes gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dijkhuisjes niet geschikt voor uw werk in Dijkhuisjes of
 • u functioneert niet voldoende in Dijkhuisjes.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dijkhuisjes

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dijkhuisjes niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dijkhuisjes of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dijkhuisjes verblijft, dan mag uw werkgever in Dijkhuisjes u eveneens wel ontslaan.