Ontslag Dijkhoek

Uw werkgever in Dijkhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dijkhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dijkhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dijkhoek. Uw werkgever in Dijkhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dijkhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dijkhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dijkhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dijkhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dijkhoek of met bevallingsverlof bent in Dijkhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dijkhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dijkhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dijkhoek
 • Als u in Dijkhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dijkhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Dijkhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dijkhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dijkhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dijkhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dijkhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dijkhoek. Uitzonderingen in Dijkhoek;
 • Als uw werkgever in Dijkhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dijkhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dijkhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dijkhoek niet geschikt voor uw werk in Dijkhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Dijkhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dijkhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dijkhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dijkhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dijkhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Dijkhoek u eveneens wel ontslaan.