Ontslag Dijkerstraat

Uw werkgever in Dijkerstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dijkerstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dijkerstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dijkerstraat. Uw werkgever in Dijkerstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dijkerstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dijkerstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dijkerstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dijkerstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dijkerstraat of met bevallingsverlof bent in Dijkerstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dijkerstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dijkerstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dijkerstraat
 • Als u in Dijkerstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dijkerstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Dijkerstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dijkerstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dijkerstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dijkerstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dijkerstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dijkerstraat. Uitzonderingen in Dijkerstraat;
 • Als uw werkgever in Dijkerstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dijkerstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dijkerstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dijkerstraat niet geschikt voor uw werk in Dijkerstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Dijkerstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dijkerstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dijkerstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dijkerstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dijkerstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Dijkerstraat u eveneens wel ontslaan.