Ontslag Dijkerhoek

Uw werkgever in Dijkerhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dijkerhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dijkerhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dijkerhoek. Uw werkgever in Dijkerhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dijkerhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dijkerhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dijkerhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dijkerhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dijkerhoek of met bevallingsverlof bent in Dijkerhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dijkerhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dijkerhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dijkerhoek
 • Als u in Dijkerhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dijkerhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Dijkerhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dijkerhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dijkerhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dijkerhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dijkerhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dijkerhoek. Uitzonderingen in Dijkerhoek;
 • Als uw werkgever in Dijkerhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dijkerhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dijkerhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dijkerhoek niet geschikt voor uw werk in Dijkerhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Dijkerhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dijkerhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dijkerhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dijkerhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dijkerhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Dijkerhoek u eveneens wel ontslaan.