Ontslag Dijken /diken

Uw werkgever in Dijken /diken mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dijken /diken zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dijken /diken

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dijken /diken. Uw werkgever in Dijken /diken mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dijken /diken arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dijken /diken niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dijken /diken te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dijken /diken u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dijken /diken of met bevallingsverlof bent in Dijken /diken.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dijken /diken kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dijken /diken die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dijken /diken
 • Als u in Dijken /diken lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dijken /diken wilt opnemen;
 • Omdat u in Dijken /diken lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dijken /diken lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dijken /diken wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dijken /diken op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dijken /diken

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dijken /diken. Uitzonderingen in Dijken /diken;
 • Als uw werkgever in Dijken /diken bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dijken /diken aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dijken /diken gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dijken /diken niet geschikt voor uw werk in Dijken /diken of
 • u functioneert niet voldoende in Dijken /diken.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dijken /diken

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dijken /diken niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dijken /diken of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dijken /diken verblijft, dan mag uw werkgever in Dijken /diken u eveneens wel ontslaan.