Ontslag Achterdijk

Uw werkgever in Achterdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achterdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achterdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achterdijk. Uw werkgever in Achterdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achterdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achterdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achterdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achterdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achterdijk of met bevallingsverlof bent in Achterdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achterdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achterdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achterdijk
 • Als u in Achterdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achterdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Achterdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achterdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achterdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achterdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achterdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achterdijk. Uitzonderingen in Achterdijk;
 • Als uw werkgever in Achterdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achterdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achterdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achterdijk niet geschikt voor uw werk in Achterdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Achterdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achterdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achterdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achterdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achterdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Achterdijk u eveneens wel ontslaan.