Ontslag Diffelen

Uw werkgever in Diffelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Diffelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Diffelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Diffelen. Uw werkgever in Diffelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Diffelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Diffelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Diffelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Diffelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Diffelen of met bevallingsverlof bent in Diffelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Diffelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Diffelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Diffelen
 • Als u in Diffelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Diffelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Diffelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Diffelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Diffelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Diffelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Diffelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Diffelen. Uitzonderingen in Diffelen;
 • Als uw werkgever in Diffelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Diffelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Diffelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Diffelen niet geschikt voor uw werk in Diffelen of
 • u functioneert niet voldoende in Diffelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Diffelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Diffelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Diffelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Diffelen verblijft, dan mag uw werkgever in Diffelen u eveneens wel ontslaan.