Ontslag Dieverbrug

Uw werkgever in Dieverbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dieverbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dieverbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dieverbrug. Uw werkgever in Dieverbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dieverbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dieverbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dieverbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dieverbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dieverbrug of met bevallingsverlof bent in Dieverbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dieverbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dieverbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dieverbrug
 • Als u in Dieverbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dieverbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Dieverbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dieverbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dieverbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dieverbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dieverbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dieverbrug. Uitzonderingen in Dieverbrug;
 • Als uw werkgever in Dieverbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dieverbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dieverbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dieverbrug niet geschikt voor uw werk in Dieverbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Dieverbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dieverbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dieverbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dieverbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dieverbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Dieverbrug u eveneens wel ontslaan.