Ontslag Diever

Uw werkgever in Diever mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Diever zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Diever

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Diever. Uw werkgever in Diever mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Diever arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Diever niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Diever te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Diever u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Diever of met bevallingsverlof bent in Diever.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Diever kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Diever die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Diever
 • Als u in Diever lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Diever wilt opnemen;
 • Omdat u in Diever lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Diever lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Diever wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Diever op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Diever

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Diever. Uitzonderingen in Diever;
 • Als uw werkgever in Diever bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Diever aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Diever gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Diever niet geschikt voor uw werk in Diever of
 • u functioneert niet voldoende in Diever.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Diever

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Diever niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Diever of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Diever verblijft, dan mag uw werkgever in Diever u eveneens wel ontslaan.