Ontslag Dieteren

Uw werkgever in Dieteren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dieteren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dieteren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dieteren. Uw werkgever in Dieteren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dieteren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dieteren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dieteren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dieteren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dieteren of met bevallingsverlof bent in Dieteren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dieteren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dieteren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dieteren
 • Als u in Dieteren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dieteren wilt opnemen;
 • Omdat u in Dieteren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dieteren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dieteren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dieteren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dieteren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dieteren. Uitzonderingen in Dieteren;
 • Als uw werkgever in Dieteren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dieteren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dieteren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dieteren niet geschikt voor uw werk in Dieteren of
 • u functioneert niet voldoende in Dieteren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dieteren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dieteren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dieteren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dieteren verblijft, dan mag uw werkgever in Dieteren u eveneens wel ontslaan.