Ontslag Diessen

Uw werkgever in Diessen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Diessen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Diessen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Diessen. Uw werkgever in Diessen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Diessen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Diessen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Diessen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Diessen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Diessen of met bevallingsverlof bent in Diessen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Diessen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Diessen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Diessen
 • Als u in Diessen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Diessen wilt opnemen;
 • Omdat u in Diessen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Diessen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Diessen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Diessen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Diessen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Diessen. Uitzonderingen in Diessen;
 • Als uw werkgever in Diessen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Diessen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Diessen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Diessen niet geschikt voor uw werk in Diessen of
 • u functioneert niet voldoende in Diessen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Diessen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Diessen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Diessen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Diessen verblijft, dan mag uw werkgever in Diessen u eveneens wel ontslaan.