Ontslag Dieskant

Uw werkgever in Dieskant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dieskant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dieskant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dieskant. Uw werkgever in Dieskant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dieskant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dieskant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dieskant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dieskant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dieskant of met bevallingsverlof bent in Dieskant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dieskant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dieskant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dieskant
 • Als u in Dieskant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dieskant wilt opnemen;
 • Omdat u in Dieskant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dieskant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dieskant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dieskant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dieskant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dieskant. Uitzonderingen in Dieskant;
 • Als uw werkgever in Dieskant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dieskant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dieskant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dieskant niet geschikt voor uw werk in Dieskant of
 • u functioneert niet voldoende in Dieskant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dieskant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dieskant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dieskant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dieskant verblijft, dan mag uw werkgever in Dieskant u eveneens wel ontslaan.