Ontslag Diermen

Uw werkgever in Diermen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Diermen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Diermen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Diermen. Uw werkgever in Diermen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Diermen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Diermen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Diermen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Diermen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Diermen of met bevallingsverlof bent in Diermen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Diermen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Diermen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Diermen
 • Als u in Diermen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Diermen wilt opnemen;
 • Omdat u in Diermen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Diermen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Diermen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Diermen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Diermen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Diermen. Uitzonderingen in Diermen;
 • Als uw werkgever in Diermen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Diermen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Diermen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Diermen niet geschikt voor uw werk in Diermen of
 • u functioneert niet voldoende in Diermen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Diermen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Diermen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Diermen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Diermen verblijft, dan mag uw werkgever in Diermen u eveneens wel ontslaan.