Ontslag Dieren

Uw werkgever in Dieren mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Dieren zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Dieren

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Dieren. Uw werkgever in Dieren mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Dieren arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Dieren niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Dieren te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Dieren u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Dieren of met bevallingsverlof bent in Dieren.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Dieren kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Dieren die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Dieren
 • Als u in Dieren lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Dieren wilt opnemen;
 • Omdat u in Dieren lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Dieren lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Dieren wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Dieren op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Dieren

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Dieren. Uitzonderingen in Dieren;
 • Als uw werkgever in Dieren bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Dieren aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Dieren gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Dieren niet geschikt voor uw werk in Dieren of
 • u functioneert niet voldoende in Dieren.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Dieren

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Dieren niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Dieren of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Dieren verblijft, dan mag uw werkgever in Dieren u eveneens wel ontslaan.