Ontslag Diepswal

Uw werkgever in Diepswal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Diepswal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Diepswal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Diepswal. Uw werkgever in Diepswal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Diepswal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Diepswal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Diepswal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Diepswal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Diepswal of met bevallingsverlof bent in Diepswal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Diepswal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Diepswal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Diepswal
 • Als u in Diepswal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Diepswal wilt opnemen;
 • Omdat u in Diepswal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Diepswal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Diepswal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Diepswal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Diepswal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Diepswal. Uitzonderingen in Diepswal;
 • Als uw werkgever in Diepswal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Diepswal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Diepswal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Diepswal niet geschikt voor uw werk in Diepswal of
 • u functioneert niet voldoende in Diepswal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Diepswal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Diepswal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Diepswal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Diepswal verblijft, dan mag uw werkgever in Diepswal u eveneens wel ontslaan.