Ontslag Diepenveen

Uw werkgever in Diepenveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Diepenveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Diepenveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Diepenveen. Uw werkgever in Diepenveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Diepenveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Diepenveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Diepenveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Diepenveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Diepenveen of met bevallingsverlof bent in Diepenveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Diepenveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Diepenveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Diepenveen
 • Als u in Diepenveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Diepenveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Diepenveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Diepenveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Diepenveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Diepenveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Diepenveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Diepenveen. Uitzonderingen in Diepenveen;
 • Als uw werkgever in Diepenveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Diepenveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Diepenveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Diepenveen niet geschikt voor uw werk in Diepenveen of
 • u functioneert niet voldoende in Diepenveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Diepenveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Diepenveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Diepenveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Diepenveen verblijft, dan mag uw werkgever in Diepenveen u eveneens wel ontslaan.