Ontslag Diepenheim

Uw werkgever in Diepenheim mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Diepenheim zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Diepenheim

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Diepenheim. Uw werkgever in Diepenheim mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Diepenheim arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Diepenheim niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Diepenheim te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Diepenheim u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Diepenheim of met bevallingsverlof bent in Diepenheim.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Diepenheim kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Diepenheim die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Diepenheim
 • Als u in Diepenheim lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Diepenheim wilt opnemen;
 • Omdat u in Diepenheim lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Diepenheim lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Diepenheim wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Diepenheim op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Diepenheim

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Diepenheim. Uitzonderingen in Diepenheim;
 • Als uw werkgever in Diepenheim bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Diepenheim aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Diepenheim gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Diepenheim niet geschikt voor uw werk in Diepenheim of
 • u functioneert niet voldoende in Diepenheim.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Diepenheim

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Diepenheim niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Diepenheim of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Diepenheim verblijft, dan mag uw werkgever in Diepenheim u eveneens wel ontslaan.