Ontslag Diependal

Uw werkgever in Diependal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Diependal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Diependal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Diependal. Uw werkgever in Diependal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Diependal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Diependal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Diependal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Diependal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Diependal of met bevallingsverlof bent in Diependal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Diependal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Diependal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Diependal
 • Als u in Diependal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Diependal wilt opnemen;
 • Omdat u in Diependal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Diependal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Diependal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Diependal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Diependal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Diependal. Uitzonderingen in Diependal;
 • Als uw werkgever in Diependal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Diependal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Diependal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Diependal niet geschikt voor uw werk in Diependal of
 • u functioneert niet voldoende in Diependal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Diependal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Diependal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Diependal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Diependal verblijft, dan mag uw werkgever in Diependal u eveneens wel ontslaan.