Ontslag Diemerbroek

Uw werkgever in Diemerbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Diemerbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Diemerbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Diemerbroek. Uw werkgever in Diemerbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Diemerbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Diemerbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Diemerbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Diemerbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Diemerbroek of met bevallingsverlof bent in Diemerbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Diemerbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Diemerbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Diemerbroek
 • Als u in Diemerbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Diemerbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Diemerbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Diemerbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Diemerbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Diemerbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Diemerbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Diemerbroek. Uitzonderingen in Diemerbroek;
 • Als uw werkgever in Diemerbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Diemerbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Diemerbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Diemerbroek niet geschikt voor uw werk in Diemerbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Diemerbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Diemerbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Diemerbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Diemerbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Diemerbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Diemerbroek u eveneens wel ontslaan.