Ontslag Diemen

Uw werkgever in Diemen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Diemen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Diemen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Diemen. Uw werkgever in Diemen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Diemen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Diemen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Diemen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Diemen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Diemen of met bevallingsverlof bent in Diemen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Diemen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Diemen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Diemen
 • Als u in Diemen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Diemen wilt opnemen;
 • Omdat u in Diemen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Diemen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Diemen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Diemen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Diemen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Diemen. Uitzonderingen in Diemen;
 • Als uw werkgever in Diemen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Diemen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Diemen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Diemen niet geschikt voor uw werk in Diemen of
 • u functioneert niet voldoende in Diemen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Diemen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Diemen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Diemen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Diemen verblijft, dan mag uw werkgever in Diemen u eveneens wel ontslaan.